مرکز گفتگوی زنده ایلیا


 اطلاعات اوليه ثبت نام

برای ثبت نام حساب جدید موارد زیر را کامل کنید. پاسخگویی به موارد * دار اجباری میباشد.

نکته مهم: از آنجا که اطلاعات اين قسمت به طور مستقيم در بانک اطلاعات مرکزی ثبت دامنه ها درج خواهند شد، ضروری است کليه اطلاعات اين قسمت را با کلمات انگليسی وارد نمائيد.

نکته خيلی مهم: طبق ابلاغيه قانون ماليات بر ارزش افزوده لازم است اشخاص حقوقی(شرکتها) کداقتصادی و اشخاص حقيقی کد ملی خود را حتماً به طور صحيح وارد نمايند تا در صورتحسابهای صادره درج شود .

مشاهده نمونه تکميل شده

نام*
نام خانوادگی*
نام شرکت
پست الکترونیک*
آدرس محل کار*
کداقتصادی/کدملی*
شهر*
استان*
کدپستی*
کشور*
تلفن*
تلفن همراه*

 اطلاعات امنيتی ثبت نام

توجه کنيد که رمزعبور را ترکيبی از حروف ،اعداد و ساير کارکترها انتخاب نمايد (Spcae هم کارکتر محسوب ميشود)

رمزعبور
تایید کلمه عبور

 تایید ثبت نام

متن نمایش داده شده در عکس را وارد کنید. این برای جلوگیری از ثبت اتوماتیک میباشد.

.